Οξειδωτικό Στρες και Λειτουργία Μεταβολισμού

Ο Έλεγχος του Οξειδωτικού Στρες αξιολογεί την ισορροπία μεταξύ του οξειδωτικού στρες και του αντιοξειδωτικού δυναμικού του οργανισμού καθώς και τον πλήρη έλεγχο των ενζυμικών και μη-ενζυμικών αντιοξειδωτικών συστημάτων του οργανισμού.

Ο Πλήρης Έλεγχος του Οξειδωτικού Στρες μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών για πολλά χρόνια νοσήματα και κλινικές διαταραχές, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Τι είναι το Οξειδωτικό Στρες;

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για όλους τους ανώτερους ζωντανούς οργανισμούς επειδή επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από οργανική ύλη. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας εσωτερικής καύσης στο σώμα, εκτός από την παραγωγή ενέργειας, είναι και η δημιουργία υποπροϊόντων που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Αυτές οι ρίζες οξυγόνου είναι πολύ δραστικά μόρια, επειδή μπορούν να οξειδώσουν τα λειτουργικά μόρια του κυττάρου, δηλαδή τα λιπίδια, τις πρωτεΐνες και το DNA του, μεταβάλλοντας τη δομή τους και προκαλώντας τελικά οξειδωτικές βλάβες στο κύτταρο. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί φυσιολογικά τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου σε διάφορες λειτουργίες του, όπως για παράδειγμα στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Η χρησιμοποίηση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου προς όφελος του οργανισμού και η ταυτόχρονη προστασία των υπόλοιπων μορίων του, επιτυγχάνεται με τη χρήση αντιοξειδωτικών αμυντικών συστημάτων. Οι αντιοξειδωτικοί αμυντικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν τα αντιοξειδωτικά ένζυμα (π.χ. δισμουτάση, καταλάση) και τα αντιοξειδωτικά μη-ενζυμικά συστήματα (π.χ. βιταμίνες C και Ε, γλουταθειόνη, καροτενεοειδή κλπ).

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου μπορεί να προέλθουν είτε από τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, είτε από έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους όπως τα καυσαέρια και τον καπνό του τσιγάρου, την κατανάλωση αλκοόλ, την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, την παρουσία λοιμώξεων και τη χρήση ορισμένων φαρμάκων.

Όταν η παραγωγή των ελεύθερων ριζών οξυγόνου ξεπεράσει την ρυθμιστική ικανότητα των αντιοξειδωτικών συστημάτων, τότε δημιουργούνται οξειδωτικές βλάβες στα βιομόρια (πρωτεΐνες, λιπίδια, DNA), στα οργανίδια του κυττάρου και συνολικά στο ίδιο το κύτταρο, στους ιστούς, στα όργανα και στα συστήματα των οργάνων και τελικά στον ίδιο τον οργανισμό, μια κατάσταση που περιγράφεται ως Οξειδωτικό Στρες.

Το οξειδωτικό στρες προκύπτει εξαιτίας της δημιουργίας μεγάλων ποσοτήτων ελεύθερων ριζών που δεν μπορούν (ή δεν προλαβαίνουν) να εξουδετερωθούν από τα αντιοξειδωτικά συστήματα του οργανισμού. Η επίδραση του οξειδωτικού στρες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει πολλές παθολογικές καταστάσεις που κυμαίνονται από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο μέχρι χρόνιες λοιμώξεις και φλεγμονώδη νοσήματα καθώς επίσης και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Επιπλέον, πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το οξειδωτικό στρες είναι η σημαντικότερη αιτία της γήρανσης του οργανισμού.

Γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος του Οξειδωτικού Στρες;

Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι στα αρχικά στάδια του οξειδωτικού στρες (πριν την εκδήλωση νόσου) δεν υπάρχουν κάποια ειδικά ή μη ειδικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μην διαγιγνώσκεται και να μην αντιμετωπίζεται άμεσα. Επίσης, συχνά οι γιατροί προτείνουν οι ασθενείς να λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής με αντιοξειδωτικά ή δίαιτες με αυξημένο αντιοξειδωτικό προφίλ, χωρίς καμία εξέταση και χωρίς ειδικούς ελέγχους προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένων ελεύθερων δραστικών ριζών ή έχει μειωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι αναγκαίες για διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, όπως για παράδειγμα στη φυσιολογική λειτουργία της φαγοκυττάρωσης για την καταστροφή μικροοργανισμών, των γηρασμένων κυττάρων ή ακόμη και των καρκινικών κυττάρων. Επίσης πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι δραστικές ρίζες οξυγόνου λειτουργούν ως ενδοκυττάριο και διακυττάριο μήνυμα για την απόπτωση (κυτταρικός θάνατος), την έκφραση γονιδίων αλλά και την ενεργοποίηση των κυττάρων.

Έτσι, η συνεχής πρόσληψη αντιοξειδωτικών σε μεγάλες ποσότητες ενέχει τον κίνδυνο της παντελούς έλλειψης ριζών και της διαταραχής της ισορροπίας τους προς τα κάτω, γεγονός εξίσου επικίνδυνο με το οξειδωτικό στρες.

Σε ποια νοσήματα εμπλέκεται το Οξειδωτικό Στρες;

Το Οξειδωτικό Στρες εμπλέκεται σε παρα πολλά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Γήρανση
 • Καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Νευροεκφυλιστικά νοσήματα (Alzheimer, Parkinson)
 • Πνευμονοπάθειες
 • Καρκίνος
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Καταρράκτης και Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Περιλαμβάνονται μια σειρά εξετάσεων :

 • Στρες
 • Ολική Αντιοξειδωτική Ικανότητα Πλάσματος (TAC)
 • Ολικό Οξειδωτικό Στρες Πλάσματος (TOS)
 • Ενζυμικά Αντιοξειδωτικά Συστήματα
 • Καταλάση (CAT)
 • Δισμουτάση Υπεροξειδίου (SOD)
 • Υπεροξειδάση Γλουταθειόνης
 • Μη-Ενζυμικά Αντιοξειδωτικά Συστήματα
 • Γλουταθειόνη
 • Γλουταθειόνη Οξειδωμένη (GSSG)
 • Γλουταθειόνη Ανηγμένη (GSH)
 • Λόγος GSH/GSSG
 • Α-Λιποϊκό Οξύ
 • Συνένζυμο Q10
 • Βιταμίνη E
 • Βιταμίνη CMember Of

eiepiasoeasoa4m